Завідувач кафедри

Атаманюк Володимир Михайлович
доктор технічних наук, професор

atamanyuk

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Гідродинаміка та масообмін в процесі фільтраційного сушіння хімічного волокна

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
1995

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:
Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів

Рік присвоєння наукового ступеня доктора наук:
2008

Рік присвоєння вченого звання:
доцент – 2002 р., професор – 2011 р.

Наукові інтереси:
Тепломасообмін у системах із твердою фазою

Педагогічна діяльність:
1. Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів.
2. Процеси та апарати хімічних технологій.
3. Засади технології машино- та апаратобудування хімічних виробництв.
4. Технологія машино- та апаратобудування хімічних виробництв.

Загальна кількість публікацій: 1 монографія, 4 навчальні посібники, 5 електронних навчально-методичних комплексів, 20 методичних вказівок, 120 статей, 90 тез доповідей конференцій, 7 авторських свідоцтв і 14 патентів України.

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Атаманюк В.М., Гумницький Я.М. Наукові основи фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів. Монографія. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013, 276 с.
2. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Гузьова І.О. Теплообмін в стаціонарному шарі сухого дрібнодисперсного капілярнопористого матеріалу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий // Харків: 3/7 (45) –2010. С. 21-35.
3. Мосюк М.І., Гумницький Я.М., Атаманюк В.М. Зовнішній тепло- і масообмін під час фільтраційного сушіння подрібненої енергетичної верби. Вісник НУ ”ЛП”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №700, 2011, – С.290–296.
4. Атаманюк В.М., Барна І.Р. Зовнішній тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію Хімічна промисловість України. Київ: №3 –2012. С. 21 -27.
5. Аtamanyuk V., Symak D. Heat-and-mass exchange during ferrous materials filtration drying Academic Journal of Science, CD-ROM. ISSN: 2165-6282 :: 1(2):73–80 (2012) Copyright c 2012 by University.
6. Матківська І.Я., Атаманюк В.М., Симак Д.М. Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння зерна пшениці. Хімічна промисловість України. Київ: №2 –2013. С. 55 -59.
7. Atamanyuk V., Gymnytsky Ya., Barna I. Intradiffusion mass transfer during drying of slag gravel raw granule. Chemistry & Chemical Technology // –Lviv: Vol. 7, No 4, 2013. P.129-137.
8. I. Matkivska, V. Atamanyuk, D. Symak Basic regularities of the filtration drying of wheat grain. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. – VOL 5, NO 5(71)/ –P. 14-18.
9. I. Barna, V. Atamanyuk, D. Symak The heat-and-mass transfer during filtration drying of feedstock for slag gravel production. Research of change of temperature of thermal agent is on height of layer of material. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”, Теорія і практика будівництва, Львів: №781, 2014, -С.3-8.
10. I. Makivska, Ya. Gumnytskyj, V. Atamanyuk Kinetics of diffusion mass transfer during filtration drying of grain materials. Chemistry & Chemical Technology // –Lviv: Vol. 8, No 3, 2014. P.359-363.

Список найважливіших навчально-методичних праць:
1. Ханик Я. М., Дубинін А. І., Атаманюк В. М., Станіславчук О. В. Процеси та обладнання хімічних технологій. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005, — 192 с.
2. Дубинін А. І., Ханик Я. М., Атаманюк В. М. Обладнання для подрібнення матеріалів. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005, — 139 с.
3. Дубинін А. І., Ханик Я. М., Атаманюк В. М. Обладнання хімічних і силікатних виробництв. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005, — 195 с.
4. Дубинін А. І., Атаманюк В.М., Дулеба В.П., Симак Д.М. Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів. . Навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. 292 с.
5. Атаманюк В.М., Гузьова І.О., Кіндзера Д.П., Дулеба В.П., Цюра Н.Я. Процеси та апарати хімічної технології ч. VI. Електронний навчальний посібник. Е41-220-14/2012 від 18.10.2012.
6. Атаманюк В.М. Процеси та апарати харчових виробництв. Електронний навчально-методичний комплекс. Е41-220-24/2013 від 06.12.2013 р.
7. Атаманюк В.М. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології. Електронний навчально-методичний комплекс. Е41-220-28/2014 від 14.02.2014 р.
8. Атаманюк В.М. Технологія хімічного машино- та апаратобудування. Електронний навчально-методичний комплекс. Е41-220-31/2014 від 02.04.2014 р.

Премії, нагороди та відзнаки:
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)
Відмінник освіти України (2011 р.)

E-mail:
atamanyuk@ukr.net

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57103441800

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=iBix1jgAAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0002-8707-2319