Кіндзера Діана Петрівна

Кіндзера Діана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії

kindzera

Науковий ступінь, вчене звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Сушіння паливних матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2003

Рік присвоєння вченого звання:
2007

Наукові інтереси:
Тепломасообмін у системах з твердою фазою

Педагогічна діяльність:
1. Процеси та апарати хімічної технології, ч. 1, 2
2. Методологія експериментальних і теоретичних досліджень тепло- і масообмінних процесів
3. Енерготехнологія ХТП
4. Машини та устаткування галузі
5. Обладнання підприємств будівельних матеріалів

Загальна кількість публікацій:
2 посібники, 30 статей, 19 тез доповідей конференцій, 4 патент України

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Д.П., Кіндзера, В.М. Атаманюк, Госовський Р.Р. Дослідження перспективи фільтраційного сушіння стебел соняшника для виробництва твердого біопалива. Одес. нац. акад. харч. технологій. – О., 2012. – Вип. 41, т. 2. – С. 81 – 88
2. Д.П., Кіндзера, В.М. Атаманюк, Госовський Р.Р. Розрахунок коефіцієнта гідравлічного опору під час руху теплового агента крізь стаціонарний шар подрібнених стебел соняшника. Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9. с.112-118
3. Boris Mykychak, Petro Biley, Diana Kindzera. External heat-and-mass transfer during drying of packed birch peeled veneer. Chemistry and Chemical Technology. Lviv Polytechnic National University. Volume 7, Number 2 (25), 2013. P. 191-195.
4. Д.П., Кіндзера, В.М. Атаманюк Р.Р. Госовський І.М. Мотіль І.М. Дослідження процесу формування паливних брикетів із рослинної сировини та визначення їх характеристик. Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. с.138-146.
5. Д.П., Кіндзера, В.М. Атаманюк, М.І. Мосюк, Б.І. Здибель «Дослідження параметрів шару та гідродинаміки профільтровування теплового агенту крізь шар післяспиртової барди» Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. с.86-92.
6. Д.П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, Б.М. Микичак, О. Уткіна «Moделювання тепло-масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння струганого березового шпону» Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» – 2014. – № 787: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 319 – 323.
7. Кіндзера Д.П., В.М. Атаманюк, Микичак Б.М. «Внутрішньодифузійне перенесення вологи під час фільтраційного сушіння березового шпону» Восточно-Европейский журнал передових технологий // Харків: 2/11 (68) –2014. С. 48-52.
8. Кіндзера Д.П., Госовський Р.Р., Атаманюк В.М. Дослідження тепломасообміну у процесі фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника3-й міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 2-й міжнародний конгрес. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Львів, 17-19 вересня 2014 р. С. 79.

Список найважливіших навчально-методичних праць:
1. Атаманюк В.М., Гузьова І.О., Кіндзера Д.П. Дулеба В.П. Цюра Н.Я. Електронний навчальний посібник «Процеси та апарати хімічної технології. Частина VІ». Навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямами «Хімічна інженерія», «Хімічна технологія» «Машинобудування», «Фармація», «Біотехнологія», «Харчова технологія та інженерія» Електронне видання. (http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=10462).Номер та дата реєстрації: Е41-220-14/2012 від 18.10.2012 р.
2. Семенишин Є.М., Кіндзера Д.П., Троцький В.І., Римар Т.І. Eлектронна методична розробка з курсу «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів» для студентів базового напрямку 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051302 «Хімічна інженерія» та з курсу «Енергозбереження в хімічних технологіях» для студентів базового напрямку 6.050503 «Машинобудування» Електронне видання (http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=12124).
3. Електронний навчально-методичний комплекс “Машини та устаткування галузі» Електронне видання (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=11597). Номер та дата реєстрації: Е41-220-29/2014 від 17.02.2014.
4. Електронний навчально-методичний комплекс “Процеси та апарати хімічної технології» Електронне видання (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=8631). Номер та дата реєстрації: Е41-220-44/2014 від 10.06.2014.

E-mail:
diana.p.kindzera@lpnu.ua

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55790264900