Чернявський Олександр Іванович

Чернявський Олександр Іванович
кандидат технічних наук, професор
(1910 р. – 1985 р.)

cherniavskyy

Завідувач кафедрою “Процеси та апарати хімічних виробництв” (1955-1967 рр.), декан ХТФ (1954-1964 рр.). Автор 350 наукових праць та винаходів у галузі тепло-масообміну в процесах ректифікації та сушіння, гідродинаміки та масообміну в апаратах киплячого та фонтануючого шару.