Іващук Олександр Сергійович

Іващук Олександр Сергійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри хімічної інженерії

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних речовин

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:

2007

Рік присвоєння вченого звання:

2013, 2020

Наукові інтереси:

Масообмінні процеси, екстракція, альтернативні джерела енергії

Педагогічна діяльність:

 1. Автоматизоване проектування хімічного обладнання
 2. Інженерний аналіз та підготовка виробництва хімічного обладнання
 3. Процеси та апарати харчових виробництв
 4. Моделювання процесів та апаратів хімічної технології
 5. Відкрита наука в хімічній технології

Загальна кількість публікацій:

3 навчальні посібники, 5 електронних навчальних посібники, 39 наукових статей, 100+ тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій, 3 патенти України, 40 методичних вказівок

Список найважливіших наукових публікацій:

 1. Ivashchuk, O., Chyzhovych, R., Atamanyuk, V. Simulation of the thermal agent movement hydrodynamics through the stationary layer of the alcohol distillery stillage // Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. ‒ Vol.9. ‒ 2024. ‒ 100566. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100566
 2. Oleksandr S. Ivashchuk, Volodymyr M. Atamanyuk, Roman A. Chyzhovych, Sofiia S. Kiiaieva, Vasyl P. Duleba, Iryna B. Sobechko. Research of solid fuel briquettes obtaining from brewer’s spent grain // Journal of Chemistry and Technologies. – Vol. 30, No. 2 – 2022. – pp. 216-221. https://doi.org/10.15421/jchemtech.v30i2.256749
 3. O.S. Ivashchuk, V.M. Atamanyuk, R.A. Chyzhovych, S.S. Kiiaieva, R.R. Zherebetskyi, I.B. Sobechko. Preparation of an alternate solid fuel from alcohol distillery stillage // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – Number 1. – 2022. – pp. 54-59. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-54-59
 4. O.S. Ivashchuk, V.M. Atamanyuk, Z.Ya. Gnativ, R.A. Chyzhovych, R.R. Zherebetskyi. Research into kinetics of filtration drying of alcohol distillery stillage // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – Number 4. – 2021. – pp. 58-65.http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-58-65
 5. Ivashchuk O., Hlukhaniuk A., Semenyshyn Ye., Chyzhovych R., Kuzminchuk T., Khomyak S. Influence of extraction conditions on qualitative composition of vegetable oils // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.15. – Number 2. – Lviv. – 2021. – P.233-238.https://doi.org/10.23939/chcht15.02.233
 6. Z. Ya. Gnativ, O. S. Ivashchuk, Yu. M. Hrynchuk, V. V. Reutskyi, I. Z. Koval, Yu. Z. Vashkurak. Modeling of internal diffusion mass transfer during filtration drying of capillary-porous material // Mathematical Modeling and Computing. – Vol. 7. – Number 1. – 2020. – P.22-28.https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.022
 7. Yevgen Semenyshyn, Volodymyr Atamanyuk, Tetiana Rymar, Oleksandr Ivashchuk, Anna Hlukhaniuk. Mass transfer in the solid-liquid system: mechanism and kinetics of the extraction process // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.14. – Number 1. – Lviv. – 2020. – P.121-128. https://doi.org/10.23939/chcht14.01.121
 8. Ivashchuk Oleksandr. Catalytic intensification of the cyclohexane oxidation // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.11. – Number 4. – Lviv. – 2017. – P.430-436. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.430
 9. Sergiy Mudryy, Viktor Reutskyy, Oleksandr Ivashchuk, Oleksandr Suprun, Volodymyr Ivasiv. Influence of Organic Additives on Catalysts of Liquid-Phase Cyclohexane Oxidation // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.9. – Number 1. – Lviv. – 2015. – P.37-42.https://doi.org/10.23939/chcht09.01.037
 10. Ivashchuk O., Reutskyy V., Mudryy S., Zaichenko O., Mitina N. Cyclohexane oxidation in the presence of variable valency metals chelates // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.6. – Number 3. – Lviv. – 2012. – P.339-343. https://doi.org/10.23939/chcht06.03.339

Список найважливіших навчально-методичних праць:

 1. Іващук О. С. Основи інженерного аналізу та підготовки виробництва хімічного обладнання. ч. 1: навч. посіб. / О. С. Іващук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 140 с. – ISBN 978-966-941-562-2.
 2. Процеси та апарати хімічної технології. Практикум. Частина 1. Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія, 181 Харчові технології // Укл. Іващук О.С., Цюра Н.Я., Атаманюк В.М. – Львів: Левада, 2020. – 84 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Визначення ККД теплообмінника «труба в трубі» з дисципліни «Чисельне моделювання процесів та апаратів хімічної технології» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за спеціалізацією «Комп’ютерна хімічна інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк, Р.А. Чижович – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 10196 від 09.02.2023 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2022. – 23 с.
 4. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. Практикум з дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» «Частина 1. Гідромеханічні процеси». // Електронний навчальний посібник для студентів базових напрямків 6.051302 «Хімічна інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», 6.120201 «Фармація», 6.051401 «Біотехнологія», 6.050503 «Машинобудування» / Укл. Цюра Н.Я., Іващук О.С., Атаманюк В.М. – ВНС ЛП (http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13218) – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ Е41-220-66/2015 від 03.06.2015 р.) – 34 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи №6 «Виконання складального креслення з кількох деталей в середовищі 3D графічної системи AutoCAD» з дисципліни «Автоматизоване проектування хімічного обладнання, ч.2» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк, Р.А. Чижович – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 10270 від 15.05.2023 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2023. – 46 с.

Премії, нагороди та відзнаки:

 1. Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області за кращі наукові роботи та винаходи, плідну творчу працю для талановитих молодих учених і спеціалістів (2011 рік).
 2. Диплом за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2012 рік).
 3. Подяка голови Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 170-річчя з дня заснування Національного університету «Львівська політехніка» (2014 рік).
 4. Нагорода за найкращу презентацію в секції «Nanotechnology and Materials & Chemistry and Pharmacy» 10-тої Міжнародної конференції «Young scientists towards the challenges of modern technology» (Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польша) (2015 рік).
 5. Диплом за заслуги перед Львівською політехнікою (2016 рік).
 6. Диплом за сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2019 рік).

E-mail:
oleksandr.s.ivashchuk@lpnu.ua

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55368270300

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=6yeoFpsAAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0001-8451-3871