Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Технологія одержання коолігомерів з рідких продуктів піролізу вуглеводнів в присутності каталізаторів Фріделя-Крафтса

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2015

Наукові інтереси:
Процеси переробки побічних продуктів нафтохімічних виробництв

Педагогічна діяльність:
1. Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів
2. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

Загальна кількість публікацій:
12 статей, 16 тез доповідей конференцій

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Gnativ Z. Catalytic cooligomerization of styrene and dicyclopentadiene: yield and properties dependence on reaction mixture composition / Zoriana Gnativ, Irena Nykulyshyn, Zorian Pikh, Taras Voronchak, Anna Rypka // Chemistry and Chemical Technology, V. 8, No. 2 (2014). – P. 165-170.
2. Gnativ Z. Study of aromatic and terpene hydrocarbons catalytic cooligomerization regularities / Zoriana Gnativ, Anna Rypka, Irena Nykulyshyn, Taras Voronchak, Zorian Pikh // Chemistry and Chemical Technology, V. 8, No. 4 (2014). – P. 401-410.
3. Gnativ Z.Ya. Regularities of cooligomerization of С9 fraction and heavy pyrolysis tar monomers / Z. Ya. Gnativ, І. Ye. Nykulyshyn, Т. О. Voronchak, G.M. Rypka // Proceedings of National Aviation University, 2014 No.4(61). – P.-162-169.
4. Гнатів З.Я. Одержання темних нафтополімерних смол каталітичною співполімеризацією важкої смоли піролізу з фракцією С9 продуктів піролізу дизельного палива. / З.Я. Гнатів, І.Є. Никулишин, З.Г. Піх, А.М. Рипка, Т.О. Ворончак // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 2012. – №68 (974). – С. 176-179.
5. Гнатів З.Я. Коолігомеризація ароматично-терпенових вуглеводнів у присутності каталізаторів різної природи / З.Я. Гнатів, Т.О. Ворончак, Г.М. Рипка, І.Є. Никулишин, З.Г. Піх // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, № 787 (2014). – С. 140-145.
6. Gnativ Z.Ya. Production of cooligomers from С9 fraction by two-stage thermal-catalytic method / Zoriana Gnativ, Anna Rypka, Irena Nykulyshyn, Taras Voronchak, Zorian Pikh // Катализ и нефтехимия, 2014, (23), – С. 139–143.

E-mail:
zoriana.y.hnativ@lpnu.ua

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55967560600

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zb66pCoAAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0001-7252-2789