Чижович Роман Андрійович

Чижович Роман Андрійович
асистент кафедри хімічної інженерії

Наукові інтереси:
Тепло- та масообмінні процеси, альтернативні джерела енергії, комп’ютерне моделювання, екстракція

Педагогічна діяльність:

 1. Автоматизоване проєктування хімічного обладнання
 2. Інженерний аналіз та підготовка виробництва хімічного обладнання
 3. Моделювання процесів та апаратів хімічної технології

Загальна кількість публікацій:
13 наукових статей, 25 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій, 16 методичних вказівок

Список найважливіших наукових публікацій:

 1. Ivashchuk, O., Chyzhovych, R., & Atamanyuk, V. (2024). Simulation of the thermal agent movement hydrodynamics through the stationary layer of the alcohol distillery stillage. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 9, 100566. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2023.100566
 2. Ivashchuk, O., Atamanyuk, V., Chyzhovych, R., Manastyrska, V., Barabakh, S., & Hnativ, Z. (2024). Kinetic regularities of the filtration drying of barley brewer’s spent grain. Chemistry & Chemical Technology, 18(1), 66–75. https://doi.org/10.23939/chcht18.01.066
 3. Ivashchuk, O. S., Atamanyuk, V. M., Chyzhovych, R. A., & Barabakh, S. A. (2024). Kinetic regularities of filtration drying of corn alcohol distillery stillage. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, (1), 12–20. https://doi.org/10.32434/0321-4095-2024-152-1-12-20
 4. Ivashchuk, O. S., Atamanyuk, V. M., Chyzhovych, R. A., & Sobechko, I. B. (2022). Using coffee production waste as a raw material for solid fuel. Journal of Chemistry and Technologies, 30(4), 588-594. https://doi.org/10.15421/jchemtech.v30i4.265116
 5. Ivashchuk, O. S., Atamanyuk, V. M., Chyzhovych, R. A., Kiiaieva, S. S., Duleba, V. P., & Sobechko, I. B. (2022). Research of solid fuel briquettes obtaining from brewer’s spent grain. Journal of Chemistry and Technologies, 30(2), 216-221. https://doi.org/10.15421/jchemtech.v30i2.256749
 6. Ivashchuk, O. S., Atamanyuk, V. M., Chyzhovych, R. A., Kiiaieva, S. S., Zherebetskyi, R. R., & Sobechko, I. B. (2022) Preparation of an alternate solid fuel from alcohol distillery stillage. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 1, 54–59. https://doi.org/10.32434/0321-4095-2022-140-1-54-59
 7. Ivashchuk, O., Hlukhaniuk, A., Semenyshyn, Y., Chyzhovych, R., Kuzminchuk, T., & Khomyak, S. (2021). Influence of extraction conditions on qualitative composition of vegetable oils. Chemistry & Chemical Technology, 15(2), 233–238. https://doi.org/10.23939/chcht15.02.233

Список найважливіших навчально-методичних праць:

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Визначення ККД теплообмінника «труба в трубі» з дисципліни «Чисельне моделювання процесів та апаратів хімічної технології» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за спеціалізацією «Комп’ютерна хімічна інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк, Р.А. Чижович – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 10196 від 09.02.2023 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2022. – 23 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 «Виконання складального креслення хімічного апарату з кількох деталей в середовищі графічної системи AutoCAD» з дисципліни «Автоматизоване проектування хімічного обладнання, ч.1» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк, Р.А. Чижович – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 10364 від 09.10.2023 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2023. – 58 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 «Технічне креслення деталі в середовищі 3D графічної системи AutoCAD» з дисципліни «Автоматизоване проектування хімічного обладнання, ч.2» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк, Р.А. Чижович – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 10269 від 15.05.2023 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2023. – 30 с.
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 «Статичний аналіз у програмному модулі SolidWorks Simulation» з дисципліни «Інженерний аналіз та підготовка виробництва хімічного обладнання, ч.2» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк, Р.А. Чижович – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 10360 від 09.10.2023 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2023. – 15 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи №5 «Створення креслення хімічного обладнання у SolidWorks» з дисципліни «Інженерний аналіз та підготовка виробництва хімічного обладнання, ч. 1» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / Укл.: О.С. Іващук, В.М. Атаманюк, Р.А. Чижович – Зареєстровано НМУ НУ «Львівська політехніка» (№ 10195 від 09.02.2023 р.) – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2022. – 22 с.

Премії, нагороди та відзнаки:

 1. Нагорода за перше місце на 10-тій міжнародній конференції European Young Engineers Conference (м. Варшава, Польща) з доповіддю на тему “Research of the solid fuel briquettes obtaining from alcohol distillery stillage” (2022 рік).
 2. Премія кращому випускнику спеціальності “Хімічні технології та інженерія” Інституту хімії та хімічних технологій заснована почесним доктором “Львівської політехніки” професора Войцеха Зелінського (2022 рік).
 3. Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Хімічні технології та інженерія” (м. Дніпро, Україна) (2021 рік).
 4. Нагорода за найкращу презентацію в секції “Alternative and non-conventional energy sources» 3-тої Міжнародної наукової конференції “Хімічна технологія та інженерія” (Національний університет “Львівська Політехніка”, Львів, Україна) (2021 рік).

E-mail:
roman.a.chyzhovych@lpnu.ua

Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223239041

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7STjD1UAAAAJ

ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-8141-7155