Аксельруд Григорій Абрамович

Аксельруд Григорій Абрамович
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
(1.05.1919 р. – 6.05.2001 р.)

akselrud

Завідувач кафедри “Процеси та апарати хімічних виробництв” (1967-1987р.р). Автор більше 500 наукових праць у галузі тепло-масообмінних процесів в системах з твердою фазою. Опублікував 8 монографій, які перекладено на іноземні мови. Підготовив 7 докторів наук та 70 кандидатів наук.