Дубинін Анатолій Іванович

Дубинін Анатолій Іванович
доктор технічних наук, професор

dubynin

Доктор технічних наук за спеціальностями 05.17.08 — процеси та апарати хімічної технології; 05.17.14 — хімічний опір матеріалів та захист від корозії (1991 р.), професор (1993 р.).

Тема докторської дисертації «Масообмін при хімічному розчиненні металевих об”єктів».

Автор 7 навчальних посібників, понад 100 наукових статей, 12 патентів та 18 науково—методичних розробок.