Гаврилів Роман Іванович

Гаврилів Роман Іванович
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічної інженерії

gavryliv

Науковий ступінь, вчене звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Дослідження роботи прямотечійних циклонів

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2006

Рік присвоєння вченого звання:
2008

Наукові інтереси:
Комп’ютерне моделювання процесів в хімічній інженерії
Розділення неоднорідних газових систем
Чисельне моделювання гідромеханічних процесів

Педагогічна діяльність:
1. Процеси і обладнання хімічної технології
2. Розрахунок і конструювання машин і апаратів хімічних виробництв
3. Машини безперервного транспорту в хімічній технології
4. Чисельне моделювання процесів і апаратів хімічної технології
5. Чисельне моделювання гідромеханічних процесів

Загальна кількість публікацій:
3 посібники, 18 статей, 34 тез доповідей конференцій, 10 методичних Вказівок, 2 патенти України

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Development of a numerical model for gas-solid flow in the industrial cyclone-calciner furnace R. Havryliv, V. Maystruk, V. Biliak. Восточно-Европейский журнал передовых технологий/ Энергосберегающие технологии и оборудование. – Харків: Технологічний центр, 2015. – №3/8 (75). – с. 14-21.
2. Maystruk V.V., Gavryliv R.I., Maystruk I.M., Fatures of determination of geometrical sizes of cyclones with spiralsending vehicle and their influence are on hydraulic resistance // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні № 786 Видавництво Львівської політехніки. – Львів – 2014. –с. 49-52.
3. Гаврилів Р.І., Чисельне моделювання впливу геометрії вхідного патрубка на гідродинамічну структуру потоку в робочій зоні прямотечійного циклону/ Р.І. Гаврилів, В.В. Майструк, І.В. Ковцуняк, І.М. Іванів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип.24.10. – С. 116 – 124.
4. Гаврилів Р.І. Визначення гідравлічного опору циклонів засобами комп’ютерного моделювання Solidworks flow simulation. // Гаврилів Р. І., Майструк В.В., Тимура О.О.;Кухар О.М. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип.23.16. – С. 364 – 369.
5. В.В. Майструк, Р.І. Гаврилів, А.С. Попіль , А.М. Басістий. Оцінка енергозатрат при роботі прямотечійного циклону за допомогою програмного пакету flow simulation. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий //научный журнал. – Харків: Технологічний центр, 2012. – №6/8 (60). – с. 28-31.
6. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Циклони із спіральним направляючим апаратом. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків – 2011 вип. 2/6(50). С. 35-37.
7. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Вплив бункера на ефективність роботи напівпромислового прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою//Восточно-европейский журнал передовых технологий //. 2011, випуск 1/9 (49) с. 20-23.
8. Development of combustion model in the industrial cyclone-calciner furnace using CFD-modeling / JCCT Ch & ChTVol. 11, No. 1 2017.

Список найважливіших навчально-методичних праць:
1. Процеси та апарати хімічних технологій. чV: навч. посібник/ Я.М. Ханик, В.І. Троцький, О.В. Станіславчук, В.В. Майструк, Р.І. Гаврилів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 176 с.
2.Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів хіміко-технологічних спеціальностей з дисципліни «Машини та апарати хімічних виробництв» : / Національний університет «Львівська політехніка»; уклад. В.М. Атаманюк, І.Р. Барна, Р.І. Гаврилів, Д.М. Симак. – Львів: НУ «ЛП», 2015. – 38 с.
3. Розрахунок багатокомпонентної ректифікації: Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни “Процеси і апарати хімічних виробництв” та “Процеси і апарати переробних і харчових виробництв” для студентів хіміко-технологічних спеціальностей «Хімічна технологія», «Хімічна інженерія» та для студентів базового напрямку «Інженерна механіка» спеціальностей «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Обладнання переробних і харчових підприємств» Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2011. – 31с. Майструк В.В., Шеремета Р.М. Гаврилів Р.І.

E-mail:
havrilivroman@gmail.com

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190425850

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=w_XYHP4AAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0002-5079-0667