Нагурський Андрій Олегович

Нагурський Андрій Олегович
кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної інженерії

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2018

Наукові інтереси:
Процеси модифікування бітумів гумовою крихтою

Педагогічна діяльність:
1. Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів
2. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв
3. Процеси та апарати хімічних виробництв
4. Машини та устаткування галузі
5. Теплотехнічне обладнання виробництв будівельних матеріалів
6. Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання

Загальна кількість публікацій:
7 статей, 17 тез доповідей конференцій, 1 патент України на корисну модель

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Nagurskyy A. Bitumen compositions for cold applied roofing products / Andriy Nagurskyy, Yuriy Khlibyshyn, Oleg Grynyshyn // Chemistry & Chemical Technology.– 2017.– Vol.11, №2.– P. 226-229. (Scopus).
2. Нагурський А.О. Основні закономірності процесу модифікування бітумів гумовою крихтою / Нагурський А.О., Гринишин О.Б., Хлібишин Ю.Я. Кочубей В.В. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету.– № 4, Том 27.– 2017.– С.128-132. (Index Copernicus).
3. Гринишин О.Б. Методи одержання бітумів з залишків переробки важких нафт / Гринишин О.Б., Хлібишин Ю.Я., Нагурський А.О., Нагурський О.А. // Технологический аудит и резервы производства.– 2015.– №5/4 (25).– С. 45-48. (Index Copernicus).
4. Нагурський А.О. Модифікування дорожнього бітуму катіонним латексом Butonal NS 198 / Нагурський А.О., Гринишин О.Б., Хлібишин Ю.Я. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 812 – Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2015. – С.142-147.
5. Хлібишин Ю.Я. Дослідження модифікації дорожніх бітумів гумовою крихтою / Хлібишин Ю.Я., Почапська І.Я., Гринишин О.Б., Нагурський А.О. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 787 – Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2014. – С.144-148.

E-mail:
andrii.o.nahurskyi@lpnu.ua

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RU1FE58AAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0003-1819-3931