Нагурський Андрій Олегович

Нагурський Андрій Олегович
кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної інженерії

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2018

Рік присвоєння вченого звання доцента:
2022

Наукові інтереси:
Процеси модифікування бітумів гумовою крихтою, моделювання хіміко-технологічних процесів

Педагогічна діяльність:

 1. Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів
 2. Проектування хіміко-технологічних систем
 3. Засади проектування хімічних установок
 4. Процеси та апарати хімічних виробництв
 5. Теплотехнічне обладнання виробництв будівельних матеріалів
 6. Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання

Загальна кількість публікацій:
5 методичних вказівок, 18 статей, 31 тезу доповідей конференцій, 2 патенти України на корисну модель

Список найважливіших наукових публікацій:

 1. Nagurskyy A., Khlibyshyn Y., Grynyshyn O., Kochubei V. Rubber crumb modified bitumen produced from crude oil residuals of Ukrainian deposits // Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, № 3. – P. 420–425.
 2. Korchak B., Grynyshyn O., Chervinskyy T., Shapoval P., Nagurskyy A. Thermooxidative regeneration of used mineral motor oils // Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, № 1. – P. 129–134.
 3. Корчак Б. О., Гринишин О. Б., Червінський Т. І., Витрикуш Н. М., Нагурський А. О., Іващенко Р. В. Очищення відпрацьованих мінеральних моторних олив кристалічним карбамідом // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 1. – С. 127–131.
 4. Korchak B., Grynyshyn O., Chervinskyy T., Nagurskyy A., Stadnik V. Integrated regeneration method for used mineral motor oils // Chemistry & Chemical Technology. – 2021. – Vol. 15, № 2. – P. 239–246.
 5. Nagurskyy O., Krylova H., Vasiichuk V., Kachan S., Dziurakh Y., Nahursky A., Paraniak N. Safety usage of encapsulated mineral fertilizers based on polymeric waste // Ecological Engineering & Environmental Technology. – 2022. – Vol. 23, іss. 1. – С. 156–161.
 6. Nahursky O., Krylova H., Vasiichuk V., Kachan S., Nahursky A., Paraniak N., Sabadash V., Malovanyy M. Utilization of household plastic waste in technologies with final biodegradation // Ecological Engineering & Environmental Technology. – 2022. – Vol. 23, iss. 4. – P. 94–100.
 7. Nagurskyy A., Huzova I. Fractionation of oil mixture into jet and diesel fuel. Simulation and optimization in ChemCad // Chemistry & Chemical Technology. – 2022. – Vol. 16, № 4. – P. 669–677.
 8. Nagurskyy A., Grynyshyn O., Khlibyshyn Y., Korchak B. Use of rubber crumb obtained from waste car tires for the production of road bitumen and roofing materials from residues of Ukrainian oil processing // Chemistry & Chemical Technology. – 2023. – Vol. 17, № 3. – P. 674–680.

Список найважливіших навчально-методичних праць:

 1. I. Huzova, A. Nahurskyi, V. Atamanyuk. Numerical modeling of chemical technological processes using Chemcad simulation software. Textbook. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2021. – 140 c.
 2. Атаманюк В.М., Гнатів З.Я., Нагурський А.О. Розрахунок і конструювання ємнісних апаратів. Навч. посіб. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2022. – 148 с.
 3. Атаманюк В.М., Нагурський А.О., Кіндзера Д.П. Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічної промисловості. Навч. посіб Львів, СПОЛОМ, 2023, – 162 с.

E-mail:
andrii.o.nahurskyi@lpnu.ua

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196050603

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=RU1FE58AAAAJ

ORCID:
http://orcid.org/0000-0003-1819-3931