Науково-технічні послуги

Науково-технічні пропозиції для виробництва

Розвиток нових напрямків промислового виробництва та модернізація існуючих технологій вимагає проектування нового обладнання і розробки нових технологічних схем, які б задовольняли сучасні вимоги випуску якісних матеріалів з урахуванням ресурсо- та енергозбереження, а також забезпечення цілого ряду екологічних вимог.
Наша кафедра бере участь в розробці та впровадженні технічних рішень в хімічній, харчовій, фармацевтичній промисловості та промисловості виробництва будівельних матеріалів.
Основними напрямками наших досліджень і розробок є:

  • сушіння твердих матеріалів;
  • фільтраційне сушіння пористих та дисперсних матеріалів
  • розпилююче сушіння розчинів, суспензій і паст
  • очищення газових викидів від пилу та розділення неодноріднх газових систем
  • обробка дисперсних матеріалів в закручених потоках (сушіння, відпал, хімічна обробка)
  • оптимізація витрат тепла в промислових процесах
  • оптимізація гідродинаміки та тепломасообміну в технологічних установках

Консалтингові послуги

Надаємо науково-технічні консультації при розробці та оптимізації технологічних ліній, нового обладнання, технічних установок або їх окремих вузлів в області хімічної інженерії.
Виконуємо інженерні розрахунки та проектуємо хімічне обладнання, розробляємо технічні завдання та робочу конструкторську документацію для цілого ряду процесів в хімічній технології.
Роботи виконуємо шляхом проведення як експериментальних досліджень, так і на основі комп’ютерного моделювання та відтворення реальних умов роботи обладнання, що дає цінну інформацію про фізико-хімічні процеси, які відбуваються в апаратах.
Результати 3D моделювання представляємо замовнику в векторних і контурних величинах, анімаційних файлах та ін. видах.
На основі відповідних досліджень виконуємо техніко-економічну оцінку та визначаємо ефективність прийнятих технічних рішень.
Ми тісно співпрацюємо з вищими начальними закладами та науково-дослідними установами та готові до співпраці у створенні нової продукції від прототипу до промислового зразка.