Видатні вчені

Аксельруд Григорій Абрамович
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
(1.05.1919 р. – 6.05.2001 р.)

akselrud


Гумницький Ярослав Михайлович
доктор технічних наук, професор

humnytskyy


Дубинін Анатолій Іванович
доктор технічних наук, професор

dubynin


Ханик Ярослав Миколайович
доктор технічних наук, професор
(5.10.1949 р. – 6.05.2010 р.)

hanyk


Семенишин Євген Михайлович
доктор технічних наук, професор
(11.04.1929 р. – 20.12.2021 р.)

semenyshyn


Чернявський Олександр Іванович
кандидат технічних наук, професор
(1910 р. – 1985 р.)

cherniavskyy