Наукова робота

Напрямки наукових досліджень кафедри

  • тепломасообмін в системі «тверде тіло – газ»
  • масообмін в системі «тверде тіло – рідина»
  • розділення неоднорідних газових систем
  • ресурсо- та енергозберігаючі технології
  • комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів

Наукові досягнення кафедри відображені в чисельних публікаціях (монографії, підручники, авторські свідоцтва, патенти). Захищені три докторські та понад двох десятків кандидатських дисертацій.

Наукові публікації кафедри