Викладачі

Завідувач кафедри хімічної інженерії
Атаманюк Володимир Михайлович
доктор технічних наук, професор

atamanyuk

Заступник завідувача кафедри
Кіндзера Діана Петрівна
кандидат технічних наук, доцент

kindzera

Гаврилів Роман Іванович
кандидат технічних наук, доцент

gavryliv

Гнатів Зоряна Ярославівна
кандидат технічних наук, доцент


Гузьова Ірина Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент

guziova

Дулеба Василь Павлович
кандидат технічних наук, доцент

duleba

Іващук Олександр Сергійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент


Костів Ірина Світозарівна
кандидат технічних наук, доцент


Нагурський Андрій Олегович
кандидат технічних наук, доцент


Цюра Надія Ярославівна
старший викладач

tsiura

Добровецька Оксана Ярославівна
кандидат технічних наук, асистент

dobrovetska

Чижович Роман Андрійович
асистент