Добровецька Оксана Ярославівна

Добровецька Оксана Ярославівна
кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної інженерії

dobrovetska

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Електрохімічне осадження каталітично активних наночастинок Рd-Аu у середовищі органічних апротонних розчинників

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2016

Наукові інтереси:
Електрохімія нанорозмірних металевих систем. Електрохімічне осадження металів та напівпровідникових матеріалів у середовищі органічних апротонних розчинників

Педагогічна діяльність:
1. Процеси та апарати хімічної технології

Загальна кількість публікацій:
7 статей, 14 тез доповідей конференцій, 2 патент України на винахід, 1 патент на корисну модель

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Добровецька О. Електрохімічна поведінка золота та паладію у диметилформамідних розчинах хлоридів та йодидів / О. Кунтий, І. Салдан, О. Добровецька, Л. Сусь, І. Мерцало // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ. – 2012. – Спецвипуск № 9. – Т 2. – С. 511–515.
2. Добровецька О. Анодна поведінка паладію у розчинах хлоридів та перхлоратів у DMSO, DMF, AN / О. Добровецька, І. Мерцало // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ. – 2012. – Спецвипуск № 10. – Т1. – С. 54–58.
3. Dobrovetska O. Palladium deposition on magnesium in PdCl2 solutions in DMF / O. Kuntyi, O. Dobrovetska, S. Korniy, G. Zozulya, G. Mykhalyna // Chemistry&Chemical Technology. – Lviv. – 2014. – V.8. – P. 193–196.
4. Dobrovetska O. Nanostructured gold–palladium electrodeposited in dimethyl sulfoxide solutions / O. Dobrovetska, O. Kuntyi, I. Saldan, S. Korniy, Ye. Okhremchuk, O. Reshetnyak // Materials Letters. – Netherlands. – 2015. – V. 158. – P. 317–321.
5. Dobrovetska O. Galvanic Deposition of Gold and Palladium on Magnesium by the Method of Substitution / O. Ya. Dobrovets’ka, O. I. Kuntyi, G. I. Zozulya, I. V. Saldan, O. V. Reshetnyak // Materials Science. – 2015. – V. 51. – P. 418-423.
6. Dobrovetska O. Nucleation and growth of Au and Au–Pd nanoparticles at the beginning of electrochemical deposition / E. Fratini, A. Girella, I. Saldan, Ch. Milanese, O. Dobrovetska, L. Sus, Ye. Okhremchuk, O. Kuntyi, O. Reshetnyak // Materials Letters. – Netherlands. – 2015. – V. 161. – P. 263–266.
7. Добровецька О. Я. Пат. 82595 Україна, МПК В82В 1/00 Спосіб одержання біметалевого порошку на основі маґнію / О. І. Кунтий, О. Я. Добровецька, Л. В. Сусь, Г. І. Зозуля, Г. М. Михалина; заявник і патентовласник Національний університет “Львівська політехніка”.  № 201303384; заявл. 19.03.2013; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15.
7. Добровецька О. Я. Пат. 106709 Україна, МПК В82Y 40/00 Спосіб одержання біметалевих наночастинок паладій–золото / О. І. Кунтий, О. Я. Добровецька; заявник і патентовласник Національний університет “Львівська політехніка”.  № а201312538; заявл. 25.10.2013; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.
8. Добровецька О. Я. Пат. 110592 Україна, МПК В82Y 40/00 Спосіб одержання поліметалевого композита на основі магнію / О. Я. Добровецька, І. В. Салдан, О. І. Кунтий, Г. І. Зозуля, О. В. Решетняк, Г. В. Грищук; заявник і патентовласник Національний університет “Львівська політехніка”. – № а201502127; заявл. 10.03.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
9. Dobrovetska O. Electrochemical deposition of nanoparticles of noble metals fixed on substrate / O. Kuntyi, L. Sus, O. Dobrovetska, E. Okhremchuk, I.Saldan // Materials of International meeting Clusters and nanostructured materials (CNM-3), 14–17 October 2012. – Uzhhorod, 2012. – P. 36.
10. Dobrovetska O. Electrodeposition of Pd-Au nanoparticles in DMSO solution / O. Kuntyі, E. Fratini, A. Girella, I. Saldan, C. Milanese, O. Dobrovetska, Sus L., Okhremchuk Ye., Reshetnyak O. // Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2015): Abstract book of participants of International research and practice conference, 26–29 August 2015 – Lviv: Eurosvit, 2015. – P. 112.

E-mail:
oksanadobrovetska@gmail.com

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56256399800