Матківська Ірина Ярославівна

Матківська Ірина Ярославівна
кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної інженерії

matkivska

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
Механізм і кінетичні закономірності фільтраційного сушіння зерна пшениці

Рік присвоєння наукового ступеня кандидата наук:
2015

Наукові інтереси:
Тепломасообмін у системах із твердою фазою

Педагогічна діяльність:
1. Процеси та апарати хімічної технології
2. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
3. Насосно-компресорне обладнання

Загальна кількість публікацій:
8 статей, 7 тез доповідей конференцій, 1 патент України на корисну модель

Список найважливіших наукових публікацій:
1. Матківська І.Я. Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння зерна пшениці / І.Я. Матківська, Д.М. Симак, В.М. Атаманюк // “Хімічна промисловість України”. – 2013. – №2. – С. 55-59.
2. Атаманюк В.М. Гідродинамічні особливості фільтраційного сушіння зерна пшениці / В.М. Атаманюк, І.Я. Матківська, М.І. Мосюк // Збірник наукових праць ОНАХТ. – 2013. – Т.2, Вип.43. – С. 10-16.
3. Матківська І.Я. Кінетика сушіння зерна пшениці фільтраційним методом / І.Я. Матківська, В.М. Атаманюк, І.Р. Барна // Вісник національного технічного 17 університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. – 2014. – №17. – С. 130-138.
4. Matkivska I. Kinetics of diffusion mass transfer during filtration drying of grain materials / Iryna Matkivska, Yaroslav Gumnytskyi, Volodymyr Atamanyuk // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol. 8, No. 3. – P.359-363.
5. Matkivska I. Basic regularities of the filtration drying of wheat grain / Iryna Matkivska, Volodymyr Atamanyuk, Dmytro Symak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. – Vol 5, No 5(71). – P. 14-18.

E-mail:
iramatkivska@ukr.net

Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56565652700