Наукові публікації

2010 рік

Статті у фахових виданнях
1. Стадник Р.В., Семенишин Є.М. Визначення коефіцієнта внутрішньої дифузії при екстрагуванні олії з не подрібненого насіння амаранту гібриду (amaranthus hibrydus) // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Випуск 37, 2010, С. 37 – 41.
2. Семенишин Є.М., Стадник Р.В., Троцький В.І. Експериментальне визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії для умов екстрагування рідких та твердих цільових компонентів // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Випуск 37, 2010,. С. 61 – 66.
3. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Гузьова І.О. Теплообмін в стаціонарному шарі сухого дрібнодисперсного капілярнопористого матеріалу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий // Харків: 3/7 (45) –2010. С. 21-35.
4. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Гузьова І.О. Теплообмін під час фільтраційного сушіння збагаченого піску. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Випуск 37, 2010, С.30–37.
5. Симак Д.М., Атаманюк В.М. Визначення рівноважної вологості сировинних матеріалів у виробництві цементу. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Випуск 37, 2010, С.77–81.
6. Атаманюк В.М., Ходорівський Р.В., Барна І.Р. Гідравлічні закономірності роботи апаратів із стаціонарним шаром дисперсного матеріалу. Вісник НУ ”ЛП”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №667, 2010, – С.253–258.
7. Семенишин Є.М., Ятчишин Й.Й., Стадник Р.В. Амарантова олія. Проблема вилучення цільових компонентів з насіння амаранту гібриду (amaranthus hybridus) екстрагуванням // Хімічна промисловість України. Київ, № 2(97) 2010, с.19 – 22.
8. Атаманюк В.М., Мальований М.С., Дулеба В.П. Теплообмін під час фільтраційного сушіння осадженого і гранульованого поліакриламіду. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. Львів: -2010. Вип. 20.6. С. 113-121.
9. Я.М.Ханик, Т.А.Прийма, А.М.Прийма, О.В.Станіславчук. Математична модель другого періоду процесу сушіння кварцового піску з водно-спиртового розчину у щільному шарі. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. Львів: -2010. Вип.20.4. стор. 79-82.
10. Симак Д.М., Ханик Я.М., Римар Т.І. Особливості гідродинаміки сухого шару мінерального продукту кек глиноземистий //Наукові записки (Українська академія друкарства) – № 1. – 2010. – С. 184 – 189.
11. Мазяр Г.О., Гузьова І.О., Ханик Я.М. Вивчення гідродинаміки при фільтрації теплоносія крізь сухий шар фосфогіпсу //Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика» – № 1 (27). – 2010. – С. 13 – 15.
12. Куц В.П., Балабан С.М., Чиж В.М., Ханик Я.М. Спосіб очистки газів від тонковолокнистого пилу. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Випуск 37, 2010, С.281 – 284.

2011 рік

Статті у фахових виданнях
1. Мосюк М.І., Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П. Гідродинаміка стаціонарного шару подрібненої “енергетичної” верби під час фільтраційного сушіння.,Одеська національна академія харчових технологій Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій Міністерство освіти і науки України. – Одеса: 2011. – Вип. 40. – Том. 1. – 274 с. 197-202 с.
2. Гузьова І.О., Атаманюк В.М., *Грегораш М.М. Вивчення гідродинаміки стаціонарного шару сухого шару гранульованого поліетилену. Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №700, 2011, – С.252–257.
3. Симак Д.М., Атаманюк В.М. Темпломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів, що протікає у першому періоді. Восточно-Европейский журнал передовых технологий // Харків: 1/9 (49) –2011. – С. 23-26.
4. Ханик Я.М., Мосюк М.І., Кіндзера Д.П. Гідродинаміка фільтраційного сушіння бурого вугілля. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.5. – С. 113-116.
5. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Вплив бункера на ефективність роботи напівпромислового прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків – 2011 вип. 1/9(49). – С. 20-22.
6. Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І. Циклони із спіральним направляючим апаратом. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харків – 2011 вип. 2/6(50). С. 35-37.
7. І.Р. Барна, В.М. Атаманюк, Р.В. Ходорівський, М.П. Пелех. Гідродинаміка стаціонарного шару полідисперсного матеріалу під час фільтраційного сушіння. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.9. – С. 104-110.
8. Є.М.Семенишин, Й.Й.Ятчишин, Р.В.Стадник. Кінетика екстрагування олії полярними та неполярними розчинниками та їх сумішами // Хімічна промисловість України. Київ, № 4(105) 2011, с.40 – 44.
9. Семенишин Є.М., Стадник Р.В., Троцький В.І., Федорчук-Мороз В.І. Вплив дисперсності насіння амаранту на механізм екстрагування олії // Наукові праці Одес. Нац. акад. харчових технологій. – 2011. – Вип. 39. – Т. 2. – С. 159-163.
10. В.М. Атаманюк., М.І. Мосюк., Ятчишин Ю.Й. Ефективність використання фільтраційного сушіння подрібненої “енергетичної” верби. Вісник Національного технічного університету “ ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасній технології. – Харків:НТУ “ХПІ”-2011.-№34.- С 156.
11. В.М. Атаманюк ., Я.М. Гумницький., М.І. Мосюк. Зовнішній тепло- і масообмін під час фільтраційного сушіння подрібненої “енергетичної” верби. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. / Хімія, технологія речовин та їх застосування. №700 .2011 – С. 290 -295.
12. В.М. Атаманюк, Я.М. Гумницький, М.І. Мосюк. Кінетика внутрішньодифузійного процессу сушіння подрібненої “енергетичної” верби. Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14, 95-101с.

2012 рік

Статті у фахових виданнях
1. Гузьова І.О., Атаманюк В.М., Грегораш М.М. Гідродинаміка стаціонарного шару гранульованих синтетичних полімерів. Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №726, 2012, С.257 – 264.
2. Дулеба В.П., Цюра Н.Я., Малахівський А.М. Осадження модифікованого поліакриламіду з водного розчину як високоефективного флокулянту у вуглезбагаченні. Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №726, 2012, С.269 – 271.
3. Барна І.Р., Атаманюк В.М. Гідродинаміка під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію. Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №726, 2012, С.201 – 212.
4. Семенишин Є.М., Стадник Р.В. Механізм та кінетика екстрагування олії з амаранту в умовах нерухомого шару. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. – Харків: НТУ “ХПІ” – 2011. – Вип. 58. – С. 51-55.
5. Атаманюк В.М., Барна І.Р., Матківська І.Я. Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сирцевих гранул шлакового гравію. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків:– № 17, 2012, – С.146–152.
6. Атаманюк В.М., Ходорівський Р.В., Басістий М.М. Гідродинаміка стаціонарного шару гранульованого крупно пористого силікагелю. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. Львів: -2012. Вип. 22.5. С. 116-122.
7. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Госовський Р.Р. Розрахунок коефіцієнту гідравлічного опору під час руху теплового агенту крізь стаціонарний шар подрібнених стебел соняшника. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. Львів: -2012. Вип. 22.9. С. 112-118.
8. Атаманюк В.М., Гузьова І.О. Кінетика фільтраційного сушіння кавового шламу. Збірник наукових праць ОНАХТ. – Одеса: 2012. – Вип. 41. – Том. 2. с. 75 – 80.
9. Атаманюк В.М., Барна І.Р. Кінетика фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій. Збірник наукових праць ОНАХТ.– Одеса. – 2012, – Вип.41. Т.2, – С. 89–93.
10. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Госовський Р.Р. Дослідження перспективи фільтраційного сушіння стебел соняшника для виробництва твердого біопалива. Збірник наукових праць ОНАХТ.– Одеса. – 2012, – Вип.41.Т. 2, – С.81–88.
11. Семенишин Є.М., Троцький В.І., Маційовська М.І., Стадник Р.В. Кінетика екстрагування олії з насіння амаранту та ріпаку в умовах рухомого шару. Збірник наукових праць ОНАХТ.– Одеса. – 2012, – Вип.41. Т. 1, – С. 129 – 133.
12. Семенишин Є.М., Стадник Р.В., Малахівський І.М. Теоретичні основи екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур. Хімічна промисловість України. – Київ. – 2012 – № 2(109) – C. 23 – 26.
13. Атаманюк В.М., Барна І.Р. Зовнішній тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію. Хімічна промисловість України. – Київ. – 2012 – №3 – С. 21–27.
14. Троцький В.І., Ягольник С.Г., Вольвач Т.В. Математична модель кінетики адсорбції прямих барвників активованим клиноптилолітом. Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. №726, 2012, С.272 – 277.
15. Білей П.В., Кіндзера Д.П., Микичак Б.М. Методика дослідження фільтраційного сушіння пакету шпону. Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. с.123-127.
16. Білей П.В., Кіндзера Д.П., Микичак Б.М. Гідродинаміка фільтраційного сушіння пакету шпону. Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5. с.148-154.
17. Атаманюк В.М., Ходорівський Р.В., Петрус Р. Тепломасообмін під час регенерації промислових адсорбентів. Збірник наукових праць ОНАХТ.– Одеса. – 2012, – Вип.41. Т.2, – С. 68 – 74.
18. Майструк В.В., Гаврилів Р.І., Попіль А.С., Басістий А.М. Оцінка енергозатрат при роботі прямотечійного циклону за допомогою програмного пакету Flow Simulation. Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, – 2012, – № 6, С. 12 – 18.

2013 рік

Статті у фахових виданнях
1. Гузьова І.О. Кінетика фільтраційного сушіння амофосу / І.О. Гузьова, В.П. Караман*, А.С. Грибович* // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2013. №761. С.233 – 240.
2. Дулеба В.П. Дослідження процесу розділення глинистих суспензій з використанням флокулянтів / В.П. Дулеба, І.В. Гобан*, Н.М. Костюк* // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2013. №761. С.224 – 227.
3. (Матківська І.Я.**) Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння зерна пшениці / (І.Я. Матківська**), (Д.М. Симак), В.М. Атаманюк // “Хімічна промисловість України”. – Київ – 2013. – №2. – С. 55-59.
4. Атаманюк В.М. Кінетика фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / В.М. Атаманюк, (І.Р. Барна), (Д.М. Симак) // Восточно-Европейский журнал передовых технологий // Харків–2013 – 3/8 (63) – С. 13-17.
5. Атаманюк В.М. Гідродинамічні особливості фільтраційного сушіння зерна пшениці / В.М. Атаманюк, (І.Я. Матківська**), (М.І. Мосюк) // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій – 2013 – Випуск 43, Т. 2. – С.10–16.
6. Атаманюк В.М. Гідродинаміка та кінетика фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / В.М. Атаманюк, (І.Р. Барна), І.В. Філіпович*, Н.В. Свішевська* // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип.23.15. – С. 61 – 67.
7. Атаманюк В.М. Математичне моделювання енергозберігаючого процесу фільтраційного сушіння дрібнодисперсних матеріалів / В.М. Атаманюк, (Д.М. Симак), Я.М. Гумницький // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2013 – Випуск 43. Т. 1. – С.142–144.
8. Семенишин Є.М. Кінетика і механізм екстрагування олії з рослинної сировини / Є.М. Семенишин, (Р.В. Стадник), В.І. Федорчук-Мороз, С.В. Фесенко*, Ю.В. Маслов* // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. -2013 – Випуск 43. Т.2. – С.116–122.
9. (Гаврилів Р.І.) Визначення гідравлічного опору циклонів засобами комп’ютерного моделювання Solid Works Flow Simulation / (Гаврилів Р. І.), Майструк В.В., Тимура О.О.*; Кухар О.М.* // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. – 2013. – Вип.23.16. – С. 61 – 67.

Статті у закордонних виданнях, що не входять до науковометричних баз даних
1. (Symak D.M.) Heat-and-mass exchange during ferrous materials filtration drying /( D.M. Symak), V.M. Atamanyuk // Academic Journal of Science, – 2012- № 1(2) – р.73–80.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних
1. Mykychak B.М. External heat-and-mass transfer during drying of packed birch peeled veneer / Boris Mykychak, Petro Biley, Diana Kindzera / Chemistry and Chemical Technology. // 2013.-: Vol. 7, No 2 (25) – P. 191-195. – Scopus
2. (Barna I.Р.) Intradiffusion mass transfer during drying slag gravel raw granule / (I. Barna), Y. Gumnytskyi, V. Atamanyuk / Chemistry and chemical technology. // 2013- Vol.7, No 4 – P.461-465. – Scopus

2014 рік

Статті у фахових виданнях
1. Гузьова І.О. Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу / І.О. Гузьова, Г.В. Кебало*, Х.А. Крамар* // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2014. №787. С.305 – 309.
2. Дулеба В.П. Застосування поліакриламідних флокулянтів для розділення глинистих суспензій/ В.П. Дулеба, І.В. Цар*, А.І. Стадник* // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2014. №787. С.309 – 313.
3. Семенишин Є.М. Кінетика екстрагування олії з насіння рижію посівного / Є.М. Семенишин, (Р.В. Стадник), Х.М. Онисько* // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2014. №787. С.337 – 343.
4.(Барна І.Р.) Heat-and-mass transfer during filtration drying of feedstock for slag gravel production. Research of change of temperature of thermal agent is on height of layer of material // (І.Р. Барна), В.М. Атаманюк, (Д.М. Симак) / Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Теорія і практика будівництва. – 2014. – №781. – C. 3 – 8.
5. (Матківська І.Я.) Кінетика сушіння зерна пшениці фільтраційним методом / (І.Я. Матківська), В.М. Атаманюк, (І.Р. Барна) // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. «Нові рішення в сучасних технологіях». – 2014.– №17(1060). – С. 130-138.
6. (Барна І.Р.) Конструктивні рішення та розрахунок економічної ефективності фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію / (І.Р. Барна), В.М. Атаманюк, (Д.М. Симак) // Наукові праці ОНАХТ. – 2014. – Вип. 45, Т.3. – С.108 – 114.
7. Атаманюк В.М. Дослідження параметрів шару та гідродинаміки профільтровування теплового агента крізь шар післяспиртової барди / В.М. Атаманюк, Д.П. Кіндзера, (М.І. Мосюк), Б.І. Здибель // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. Львів: -2013. Вип. 23.18. С. 86-94.
8. Семенишин Є.М. Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур / Є.М. Семенишин, (Т.І. Римар) // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2014. №787. С.331 – 337.
9. Кіндзера Д.П. Моделювання тепло-масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння струганого березового шпону / Д.П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, Б.М. Микичак, О.В. Уткіна* // Вісник НУ ”Львівська політехніка”, Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2014. №787. С.319 – 324.
10. Супрун О.О. Використання амінокислот в процесі окиснення циклогексану / О.О. Супрун, В.В. Реутський, (О.С. Іващук), (С.О. Мудрий) // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів. – 2014. – №787. – С.188-191.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних
1. (Matkivska I.), Atamanyuk V., (Symak D.) Basic regularities of the filtration drying of wheat grain / (Iryna Matkivska), Volodymyr Atamanyuk, (Dmytro Symak) // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. – VOL 5, NO 5(71)/ –P. 14-18. – РИНЦ, Copernicus
2. (Matkivska I.), Atamanyuk V., Gumnitsky Ya. Kinetics of diffusion mass transfer during filtrationdrying of grain materials / (Iryna Matkivska), Yaroslav Gumnytskyi and Volodymyr Atamanyuk // Chemistry&Chemical Technology. – Lviv. – 2014. – Vol. 8, No. 3. – P.359-363. – Scopus
3. Супрун О.О. Каталітичне окиснення циклогексану в присутності спиртів різної природи / О.О. Супрун, В.В. Реутський, (О.С. Іващук), (С.О. Мудрий) // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків. – №3/6 (69). – 2014. – С.27-31. – РИНЦ, Copernicus

2015 рік

Статті у фахових виданнях
1. Атаманюк В.М. Сушіння зерна пшениці фільтраційним методом / В.М. Атаманюк, (І.Я. Матківська), (І.Р. Барна) // Науковий вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2015. № 812. С.302 – 308.
2. Атаманюк В. М. Тепломасообмін під час виробництва адсорбентів з торфової сировини / В. М. Атаманюк, Д. П. Кіндзера, А. С. Сеник* // Науковий вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2015. № 812. С.281 – 287.
3. Дулеба В. П. Дослідження процесу осадження поліакриламіду з водного розчину з метою одержання його в сухому вигляді / В. П. Дулеба, М. Р. Жаровська*, Ю. М. Климишин* // Науковий вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2015. № 812. С.344 – 349.
4. Семенишин Є. М. Дослідження кінетики екстрагування олії з насіння рижію посівного як альтернативи ріпаку / Є. М. Семенишин, (Р. В. Стадник), М. О. Андрияшева*, Я. Я. Псюк* // Науковий вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2015. № 812. С.349 – 354.
5. (Барна І.Р.) Внутрішньодифузійне масо перенесення під час фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій / (І.Р. Барна), В.М. Атаманюк, (І.Я. Матківська) // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип. 47, Т.1. – С.160 – 166.
6. (Цюра Н.Я.) Гідродинаміка стаціонарного шару залізного купоросу / (Н.Я. Цюра), В.М. Атаманюк // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип. 47, Т.1. – С.153 – 159.
7. Кіндзера Д.П. Визначення оптимальних параметрів сушіння подрібнених стебел соняшника для виробництва паливих брикетів / Д.П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, (Р.Р. Госовський) // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип. 47, Т.2. – С.194 – 198.
8. (Мосюк М.І.) Кінетика фільтраційного сушіння подрібненої сировини. / (М.І. Мосюк), Ю.Я. Псюк, І.А. Рудей // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип. 47, Т.1. – С.194 – 198.
9. Maystruk V.V. Fatures of determination of geometrical sizes of cyclones with spiralsending vehicle and their influence are on hydraulic resistance / Maystruk V.V., (Gavryliv R.I.), Maystruk I.M. // Науковий вісник НУ «Львівська політехніка», Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. 2014. № 786. С. 49-52.
10. (Симак Д.М.) Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу / (Д.М. Симак), О.В. Люта // Науковий вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2015. № 812. С.308 – 313.
11. O. Suprun. Cyclohexane oxidation in the presence of alcohol containing catalytic systems / O. Suprun, V. Reutskiy, (O. Ivashchuk), S. Mudriy // Каталіз і нафтохімія. – Київ – 2014 – № 23. – С.72-75.
12. Гузьова І.О. Дослідження змін температурних режимів процесу сушіння у виробництві цукатів з гарбуза / І.О. Гузьова, В.М. Атаманюк, Б.М. Микичак, Ю.Г. Зейналієва // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип. 47, Т.2. – С.46 – 51.
13. Гумницький Я.М. Розчинення твердих тіл у трифазній системі, утвореній вакуумуванням / Я.М. Гумницький, (Д.М. Симак), О.А. Нагурський // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип. 47, Т.1. – С.130 – 133.
14. (Gnativ Zoriana). Production of cooligomers from С9 fraction by two-stage thermal-catalytic method / (Zoriana Gnativ), Anna Rypka, Irena Nykulyshyn, Taras Voronchak, Zorian Pikh // Катализ и нефтехимия. – 2014. – № 23. – P. 139–143.
15. (Гаврилів Р.І.) Чисельне моделювання впливу геометрії вхідного патрубка на гідродинамічну структуру потоку в робочій зоні прямотечійного циклону / (Р.І. Гаврилів), В.В. Майструк, І.В. Ковцуняк, І.М.Іванів//Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип.24.10. – С. 116 – 124.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних
1. Sergiy Mudryy. Influence of Organic Additives on Catalysts of Liquid-Phase Cyclohexane Oxidation / Sergiy Mudryy, Viktor Reutskyy, (Oleksandr Ivashchuk), Oleksandr Suprun, Volodymyr Ivasiv. // Chemistry & Chemical Technology. – Vol.9. – Number 1. – Lviv. – 2015. – P.37-42. – Scopus
2. Супрун О.О. Каталітичне окиснення циклогексану в присутності амінокислот та їх похідних / О.О. Супрун, В.В. Реутський, (О.С. Іващук), С.О. Мудрий // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків. – №6/6 (72). – 2014. – С.8-13. – РИНЦ, Copernicus
3. (Irina Kostiv). Effect of the reactants molar ratio on the kinetics of the reaction to obtain 2 hydroxyethyl-1,3,4-trimethylcyclohex-3-encarboxylate / (Irina Kostiv), Olga Marshalok, Galyna Marshalok, Igor Pyrig // Сhemistry & Сhemical Тechnology.-Vol. 9, No.3, 2015, p.277-280. – Scopus
4. (Gnativ Z.) Study of aromatic and terpene hydrocarbons catalytic cooligomerization regularities / (Zoriana Gnativ), Anna Rypka, Irena Nykulyshyn, Taras Voronchak, Zorian Pikh // Chemistry and Chemical Technology. – Vol.8. – No.4. – 2014. – P. 401-410. – Scopus
5. (Gnativ Z.Ya.) Regularities of cooligomerization of С9 fraction and heavy pyrolysis tar monomers / (Z. Ya. Gnativ), І. Ye. Nykulyshyn, Т. О. Voronchak, G.M. Rypka // Proceedings of National Aviation University. – 2014. – №4(61) – P. 162-169. – Copernicus
6. (R. Havryliv). Development of a numerical model for gas-solid flow in the industrial cyclone-calciner furnace. / (R. Havryliv), V. Maystruk, V. Biliak // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Энергосберегающие технологии и оборудование. – Харків: Технологічний центр, 2015. – №3/8 (75). – с. 14-21. – РИНЦ, Copernicus

2016 рік

Статті у фахових виданнях
1. Атаманюк В. М., Симак Д. М., Данилюк О. М. Розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному потоці // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 271–274.
2. Huzova I., Atamanyuk V., Kutanska K., Halanyia O. Reducing of Energetic Costs for Drying Process for Candied Pears Production // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – P. 291–296.
3. Іващук О. С., Реутський В. В., Супрун О. О. Визначення структури проміжних каталітичних комплексів у процесі окиснення циклогексану // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 92–97.
4. Кіндзера Д. П., Пелех М. П., Госовський Р. Р., Кіндзера А. Р. Зменшення енергозатрат процесу виробництва твердого біопалива та підвищення якісних показників продукції // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 302–308.
5. Матківська І. Я., Лоза Р. З., Гнатів З. Я. Гідродинаміка фільтрування теплового агенту крізь стаціонарний шар бурякового жому // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – C. 321–325
6. Атаманюк В. М., Гузьова І. О., Патрій Н. І. Гідродинаміка сушіння кавового шламу // Хімічна промисловість України. – 2016. – № 2. – C. 12–17.
7. Семенишин Є. М., Римар Т. І. Кінетика розчинення пласта, розміщеного в твердому пористому середовищі // Хімічна промисловість України. – 2016. – Т.2. – C. 33–37.
8. Семенишин Є. М., Стадник Р. В., Андрияшева М. О., Псюк Я. Я. Механізм екстрагування олії з рослинної сировини // Хімічна промисловість України. – 2015. – № 6(131). – C. 3–7.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних
1. V. Atamanyuk, I. Huzova, Z. Gnativ, B. Mykychak. Selection of optimal method of forming a layer of candied fruits during filtration drying // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Vol.5, № 11(83). – P. 10–16. – EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
2. Гнатів З. Я., Никулишин І. Є., Гузьова І. О., Матківська І. Я. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЗАКТИВАЦІЇ КООЛІГОМЕРИЗАТУ ІЗ ФРАКЦІЇ С ОТРИМАНОГО ДВОСТАДІЙНИМ ТЕРМІЧНО-КАТАЛІТИЧНИМ СПОСОБОМ // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т.80/1. – C. 117–121. – EBSCO, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory
3. Roman Gosovkiy, Diana Kindzera, Volodymyr Atamanyuk. Diffusive mass transfer during drying of grinded sunflower stalks // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Vol.10, № 4. – P. 459–463 – Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
4. Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М., Госовський Р. Р. КІНЕТИКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т.80/1. – C. 32–38. – EBSCO, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory
5. Никулишин І. Є., Піх З. Г., Гнатуш С. О., Гнатів З. Я., Чайківська Р. Т. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОСТІЙКОСТІ ЗАХИСНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ, МОДИФІКОВАНИХ НАФТОПОЛІМЕРНИМИ СМОЛАМИ // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Т.2, № 6(80). – C. 31–39. – EBSCO, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
6. Семенишин Є. М., Цюра Н. Я., Римар Т. І., Крвавич А. С. РІВНОВАГА, МЕХАНІЗМ І КІНЕТИКА ПРОЦЕСІВ ЕКСТРАГУВАННЯ ТА СУШІННЯ // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т.80/41. – C. 38–44. – EBSCO, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory
7. Dmytro Symak, Volodymyr Atamanyuk, Jaroslaw Gumnitsky. Analysis of dissolution kinetics based on the local isotropic turbulence theory // Chemistry & Chemical Technology. – 2015. – Vol.9, № 4. – P. 493–496. – Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
8. Симак Д. М., Гумницький Я. М., Атаманюк В. М., Данилюк О. М. КІНЕТИКА РОЗЧИНЕННЯ ПОЛІДИСПЕРСНОГО КАЛІЮ СУЛЬФАТУ ЗА ПЕРЕМІННОЇ РУШІЙНОЇ СИЛИ // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т.80/1. – C. 13–18. – EBSCO, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory
9. Atamanyuk Volodymyr, Huzova Iryna, Gnativ Zoriana, Mykychak Boris. THE STUDY OF HYDRODYNAMIC PROCESSES AT THE GAS FLOW FILTRATION THROUGH THE CANDIED FRUITS LAYER // EUREKA: Life Sciences. – 2016. – № 5. – P. 9–14. – РИНЦ

2017 рік

Статті у фахових виданнях
1. Дулеба В. П., Цюра Н. Я., Дулеба С. В. Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення в радіальних відстійниках // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – C. 279–284. 0,31 ум.д.ар.
2. Ivashchuk O. The filtration drying of the buckwheat grain // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – P. 256–260. 0,26 ум.д.ар.
3. Kindzera D. P., Atamanyuk V. M., Tsiura N., Kistechko M. The investigation of optimal parameteres during drying grinded artichoke stems for further extraction process // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – P. 261–266. 0,31 ум.д.ар.
4. Volodymyr Troszkiy, Zoriana Gnativ, Vasyl Duleba, Tetiana Kriuchenko*. Investigation of the processes of chemical (acid) labilizing of clinoptilolite // Environmental problems. – 2017. – Vol.2, № 2. – P. 71–76. 0,27 ум.д.ар.
1. Данилюк О. М., Атаманюк В. М., Гумницький Я. М., Бачик М. Д. Дослідження закономірностей процесу періодичного розчинення полідисперсних частинок бензойної кислоти під час пневматичного перемішування // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2017. – Т.4. – C. 36–41. 0,27 ум.д.ар.
2. Атаманюк В. М., Симак Д. М., Данилюк О. М., Гумницький Я. М. Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – C. 100–105. 0,31 ум.д.ар.
3. Семенишин Є. М., Римар Т. І. Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – C. 298–303. 0,27 ум.д.ар.
4. Гумницький Я. М., Атаманюк В. М., Симак Д. М. Кінетика екстрагування міді сульфату з пористих частинок // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2017. – Т.4. – C. 23–28. 0,27 ум.д.ар.
5. Кунтий О. І., Зозуля Г. І., Добровецька О. Я., Корній С. А., Решетняк О. В. Осадження міді, срібла та нікелю на алюміній гальванічним заміщенням // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2017. – Т.53, № 3. – C. 60–65. 0,26 ум.д.ар.

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних
Статті у вітчизняних виданнях
1. Атаманюк В. М., Мосюк М. І., Іващук О. С., Захарків О. В. Кінетика фільтраційного сушіння подрібненого міскантуса // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Т.26.8. – C. 257–264. 0,35 ум.д.ар. (Мосюк М. І.) – Index Copernicus International.
2. Атаманюк В. М., Терлич А. І., Халанія О. М. Фільтраційне сушіння пивної дробини – відходів пивоварного виробництва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Т.26.8. – C. 264–270. 0,31 ум.д.ар. – Index Copernicus International
3. Госовський Р. Р., Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М. Внутрішньодифузійне масоперенесення під час фільтраційного сушіння подрібненої паренхімної тканини стебел соняшника // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 6. – C. 112–116. 0,27 ум.д.ар. (Госовський Р. Р.) – Index Copernicus International
4. Гумницький Я. М., Атаманюк В. М., Симак Д. М., Данилюк О. М. Тепломасообмін під час взаємодії твердого тіла з рідким реагентом // Наукові праці. – 2017. – Т.81, № 1. – C. 50–54. 0,22 ум.д.ар. (Данилюк О. М.) – EBSCO, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory
5. Ivashchuk O. Catalytic intensification of the cyclohexane oxidation // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, № 4. – P. 430–436. 0,31 ум.д.ар. – Google Scholar, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
1. Гаврилів Р. І., Кочубей В. В., Філяс С. Р., Сабинін О. В. Дослідження процесу сушіння водної полімерної дисперсії методами неізотермічного аналізу // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. – C. 277–283. 0,31 ум.д.ар. – Index Copernicus International
2. Havryliv R., Maystruk V. Development of combustion model in the industrial cyclone-calciner furnace using CFD-modeling // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, № 1. – P. 71–80. 0,44 ум.д.ар. – Google Scholar, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
3. Нагурський А. О., Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я., Кочубей В. В. Основні закономірності процесу модифікування бітумів гумовою крихтою // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 4. – C. 128–132. 0,22 ум.д.ар. – Index Copernicus International
4. Nagurskyy A., Khlibyshyn Y., Grynyshyn O. Bitumen compositions for cold applied roofing products // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, № 2. – P. 226–229. 0,17 ум.д.ар. – Google Scholar, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
5. Symak D., Gumnitsky J., Atamanyuk V., Nagurskyy O. Investigation of physical dissolution of benzoic acid polydisperse mixture // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol.11, № 4. – P. 469–474. 0,27 ум.д.ар. – Google Scholar, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS
6. V. Atamanyuk, I. Huzova, Z. Gnativ. Study of diffusion processes in pumpkin particles during candied fruits production // Харчова наука і технологія – Volume 11 Issue 4/ 2017 – С. 21 – 28. –Google Scholar, Index Copernicus International, WEB OF SCIENCE

2018 рік

1. Atamaniuk V., Huzova I., Hnativ Z. Intensification of drying process during activated carbon regeneration // Chemistry & chemical technology – 2018. – Vol. 12, No. 2 – pp. 263–271 – Google Scholar, Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS