Рекомендації абітурієнтам щодо вступу до ВНЗ у 2015 році

Шановні абітурієнти!

Незабаром Ви складете ЗНО і після закінчення школи перед Вами постане питання вибору подальшого навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України. Зважаючи на нову специфіку вступу у ВНЗ України у 2015 році і з метою полегшити Вам вступну кампанію повідомляємо для Вас наступну інформацію:

1. ВНЗ цьогоріч прийматимуть лише сертифікати ЗНО 2015р. (абітурієнти, які пройшли ЗНО в попередні роки, повинні повторно зареєструватись і пройти ЗНО у 2015 р.).

2. ВНЗ самостійно встановлюють прохідний бал і визначають перелік необхідних предметів для вступу. Таку інформацію можна отримати на сайті відповідного ВНЗ (наприклад, щоб навчатись в Інституті хімії та хімічних технологій НУ „Львівська політехніка” за напрямками «хімічна технологія», «хімічна інженерія», «харчові технології та інженерія» потрібно пройти ЗНО з дисциплін українська мова та література, математика, хімія; за напрямками «біотехнологія» та «фармація» – українська мова та література, біологія, хімія).

3. Для кожного предмету та середнього балу атестата кожен ВНЗ самостійно встановлюють вагові коефіцієнти, від яких залежить кінцевий конкурсний бал вступника до ВНЗ (наприклад, в Інституті хімії та хімічних технологій НУ „Львівська політехніка” ці коефіцієнти такі: українська мова та література – 0,3, математика, біологія – 0,3, хімія – 0,35, середній бал атестату – 0,05).

4. До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів у НУ «Львівська політехніка».

5. У заяві на прийом до вищого навчального закладу абітурієнт зазначає напрямок підготовки (спеціальність) та вказує ВНЗ, у яких він хоче вчитися. Черговість запису ВНЗ вказує на їх пріоритетність для абітурієнта. Вступник має право подавати 15 заяв (по 3 заяви в 5 вищих навчальних закладів). Він самостійно встановлює пріоритетність кожної заяви. Абітурієнт може поступити лише в один ВНЗ на один напрям (спеціальність).

6. Деякі абітурієнти побоюються визначати для себе пріоритетним (першим) у списку найрейтинговіші навчальні заклади, оскільки побоюються, що набрані ними бали за ЗНО не будуть прохідними у цьому вузі. Тому першим записують мало рейтингові вузи. Цього категорично не можна робити! Чому? Пояснимо на прикладі:

Абітурієнт першим у списку записав маловідомий мало рейтинговий ВНЗ, а на другому місці, наприклад, НУ „Львівська політехніка”. За результатами ЗНО він отримав суму балів, яка в кінцевому результаті дає змогу зарахувати його на навчання в обидва вузи. Однак його автоматично зарахують в перший вуз. Усі інші його заяви в решту ВНЗ, у т.ч. і у „НУ „Львівська політехніка”, будуть анульовані.
Якщо ж абітурієнт першим у списку запише НУ „Львівська політехніка”, то буде зарахований туди на навчання. У випадку, якщо сума балів ЗНО не буде прохідною для НУ”Львівська політехніка”, то абітурієнт автоматично буде зарахований у другий за списком пріоритету ВНЗ.
На навчання на комерційній основі абітурієнт буде зарахований в будь-який ВНЗ за його бажанням, якщо він подавав туди заяву незалежно від суми балів ЗНО.

7. Прийом документів розпочнеться 10 липня, а закінчиться 1 серпня 2015 року. Списки зарахованих на навчання будуть автоматично сформовані Міністерством освіти в одну хвилю після завершення вступної кампанії 2 серпня 2015 року.

Інакше кажучи, у 2015 році змінилися правила вступу у вищі навчальні заклади, з якими Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах університетів. Кількість напрямків і бажаних університетів залишилась такою ж, як і раніше (5 університетів по три напрями підготовки). На відміну від 2014 року, коли абітурієнт міг обирати після 1 серпня будь-який напрям і університет підготовки, куди він був рекомендований до зарахування на бюджетну форму навчання. Наприклад, абітурієнт був рекомендований до зарахування у два – три університети на чотири – шість напрямів підготовки міг обрати будь-який напрям і університет після 1 серпня у трьох хвилях зарахування.
Згідно нових правил вступу на 2015р. тепер у заяві, яку реєструє база ЄДБО, необхідно вказати пріоритет бажаних напрямків та університетів. Тоді згідно сертифікатів ЗНО і відповідно до цих пріоритетів абітурієнт, буде автоматично зарахований за найвищим пріоритетом (тобто за першим або другим або третім і т.д., причому, якщо абітурієнт буде рекомендований до зарахування за п’ятим пріоритетом на конкретний напрям у конкретний університет, то напрями з шостим – п’ятнадцятим пріоритетами ліквідовуються і навчатися у цих університетах буде неможливо).

На що необхідно звернути увагу під час реєстрації пріоритетів напрямів підготовки та бажаного університету у базі ЄДБО, де абітурієнт має бажання навчатися за кошти бюджету:

1. Університети встановлюють мінімальний бал сертифікату ЗНО та його рівень (базовий або поглиблений) з кожної дисципліни. Якщо в умовах вступу вказується базовий рівень, то подати сертифікат з поглибленого рівня буде неможливо і відповідно навчатися у цьому університеті також.

2. Університети встановлюють вагові коефіцієнти кожної конкурсної дисципліни для визначення конкурсного балу. Конкурсний бал розраховують як суму балів сертифікату ЗНО з конкурсних дисциплін та атестату помножених на вагові коефіцієнти встановлені університетом. Наприклад, в обраному університеті ваговий коефіцієнт з української мови становить 0,3, математики – 0,3, хімії – 0,35, атестату – 0,05. Абітурієнт у сертифікаті ЗНО отримав такі бали: українська мова – 140, математика – 150, хімія – 160, атестат – 180. Тоді конкурсний бал для цього університету становитиме 140х0,3+150х0,3+160х0,35+180х0,05=152 і відповідно до цього конкурсного балу база ЄДБО згідно пріоритету вказаного у заяві визначить конкретний напрям і університет у якому буде навчатися абітурієнт. Навчатися в іншому університеті на бюджеті з нижчим пріоритетом буде неможливо!

3. Шанси навчатися за обраною спеціальністю і в бажаному університеті можна приблизно визначити на основі прохідних балів, які мали абітурієнти у 2014 році. Прохідні бали на бюджетну форму навчання можна побачити на сайті Vstup.info. Тоді помноживши ці бали на вагові коефіцієнти Ви визначите прохідний конкурсний бал, який був у 2014р. Порівняйте його із свої конкурсним балом і можете сміливо розставляти пріоритети.

Як правильно розставити пріоритети напрямків підготовки, щоби навчатися в конкретному університеті?

Першими у пріоритеті повинні стояти найбільш бажані напрями підготовки і університети, які мають високий рейтинг серед університетів України або знаходяться в містах, у яких Ви маєте бажання проживати під час навчання. П’ять останніх пріоритетів можна залишити для університетів з низьким рейтингом, для того щоби все таки здобути вищу освіту за бажаною спеціальність хоча би будь-де.

Більше відеоматеріалів для абітурієнта

Відеопрезентація «Вступ до Львівської політехніки – 2015»

Контактні телефони Інституту хімії та хімічних технологій:
+38 (032) 258 23 10; +38 (032) 258 27 13

Ознайомча інформація про Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету „Львівська політехніка”