Опубліковано збірник тез доповідей конференції “Chemical Technology and Engineering”

У період з 26 по 30 червня 2017 року у Національному університеті “Львівська політехніка” відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Chemical Technology and Engineering” (“Хімічна технологія та інженерія”), організована кафедрою хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій спільно із відділом біопроцесів і біомедичної інженерії Вроцлавського політехнічного університету (Вроцлав, Польща), Інститутом нового хімічного синтезу (Пулави, Польща) та кафедрою хімічної інженерії та процесів Жешувського політехнічного університету (Жешув, Польща).

Конференцію було проведено з метою розвитку міжнародної співпраці, пошуку наукових партнерів, зародження і обміну науковими ідеями та активного професійного спілкування вчених та науковців. У великому науковому заході взяли участь загалом 134 учасника з України та 7 зарубіжних країн (Польща, США, Італія, Сербія, Казахстан, Німеччина, Швейцарія), що представили пленарні, усні та стендові доповіді, орієнтовані на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у різних галузях хімічної технології та інженерії.

Організаційний комітет прийняв рішення опублікувати збірник тез доповідей конференції на веб-сайті заходу у форматі PDF з метою ознайомлення наукової громади із працями учасників конференції.