Нова спеціалізація 8.05130202 «Комп’ютерна хімічна інженерія»

До уваги абітурієнтів та студентів!

На кафедрі хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка” ліцензовано нову спеціалізацію 8.05130202 «Комп’ютерна хімічна інженерія», яка передбачає підготовку фахівців, що володіють умінням та навиками роботи із передовим програмним забезпеченням систем автоматизованого проектування і моделювання.

Про спеціальність 8.05130202 «Комп’ютерна хімічна інженерія»:

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр
Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»
Спеціалізація: 8.05130202 «Комп’ютерна хімічна інженерія»

licence_khi_1

licence_khi_2

Детальнішу інформацію дізнавайтесь на кафедрі хімічної інженерії Львівської політехніки.